Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

ANKIETA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH PRACE DOMOWE Z MATEMATYKI SĄ OBOWIĄZKOWE


Zwracamy się do Ciebie i wszystkich Uczniów szkół ponadpodstawowych z prośbą o informacje, które pozwolą nam lepiej dostosować lekcje matematyki do Waszych potrzeb. Bardzo liczymy na szczere odpowiedzi.
Odpowiedź na pytania oznaczone (*) jest konieczna.

Po wypełnieniu ankiety należy ją przesłać za pomocą przycisku GOTOWE. Na ekranie ukaże się informacja potwierdzająca przyjęcie ankiety do systemu.

Ankieta jest anonimowa.
* 1. Czy lubisz matematykę?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 2. Czy uważasz, że matematyka jest ciekawym przedmiotem?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 3. Czy widzisz przydatność matematyki, której uczysz się w szkole, w życiu codziennym?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 4. Czy masz problemy z matematyką?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 5. Czy wyjaśnienia nauczyciela są dla Ciebie zrozumiałe, czy pomagają Ci w nauce matematyki?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 6. Czy nauczyciel matematyki uwzględnia na lekcji Twoje potrzeby?
wskaż jedną odpowiedź
Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 7. Czy przebieg lekcji matematyki zachęca Cię do pracy?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 8. Czy na lekcjach matematyki panuje przyjazna atmosfera?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 9. Czy lekcje matematyki wywołują u Ciebie uczucie strachu?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 10. Czy na lekcjach matematyki masz możliwość indywidualnej współpracy z nauczycielem?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 11. Czy na lekcjach matematyki masz możliwość współpracy z koleżanką/kolegą, z którą/którym siedzisz w ławce?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 12. Czy na lekcjach matematyki masz możliwość współpracy z dowolnie wybraną przez Ciebie osobą lub grupą osób w klasie?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 13. Czy sposób prowadzenia lekcji budzi Twoje zainteresowanie matematyką?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 14. Czy masz możliwość uczenia się matematyki w dogodnym dla Ciebie tempie?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 15. Czy żałujesz, jeśli z jakiegoś powodu nie możesz wziąć udziału w lekcji matematyki?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Nie mam zdania
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 16. Czy na lekcjach matematyki masz możliwość decydowania o tym, czy ocena zostanie wpisana do dziennika?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 17. Czy masz możliwość uzyskiwania zadowalających Cię wyników z matematyki bez „presji czasu”?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej nie
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej nie
e) Zdecydowanie nie
* 18. Czy masz problemy z odrabianiem prac domowych z matematyki?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie tak
b) Raczej tak
c) Trudno poiwedzieć
d) Raczej nie
e) zdecydowanie nie
* 19. Jak chętnie odrabiasz obowiązkowe prace domowe z matematyki?
wskaż jedną odpowiedź
a) Zdecydowanie chętnie
b) Raczej chętnie
c) Trudno powiedzieć
d) Raczej niechętnie
e) Zdecydowanie niechętnie
* 20. Ile czasu tygodniowo poświęcasz na obowiązkowe prace domowe z matematyki w domu?
wskaż jedną odpowiedź
a) W ogóle nie poświęcam czasu
b) Do 1 godziny
c) 1-2 godziny
d) 2-4 godzin
e) Powyżej 4 godzin
* 21. Ile czasu tygodniowo poświęcasz na odrabianie prac domowych ze wszystkich przedmiotów?
wskaż jedną odpowiedź
a) Do 1 godziny
b) 1 - 2 godziny
c) 2 - 4 godzin
d) 4 - 6 godzin
e) 6 - 8 godzin
f) 8 - 10 godzin
g) 10 -13 godzin
h) 13 - 17 godzin
i) 17 - 20 godzin
j) Powyżej 20 godzin
22. Jeśli nie odrabiasz obowiązkowych prac domowych z matematyki, to jaki jest tego powód?
wskaż jedną odpowiedź, jeśłi nie odrabiasz obowiązkowych prac domowych
a) Nie jest to konieczne, umiem matematykę, wystarczy mi to, czego uczę się w czasie lekcji
b) Nie jest to konieczne, nauczyciel nie sprawdza zadań domowych
c) Mam problemy z odrabianiem prac domowych, chciałabym/chciałbym, ale najczęściej nie potrafię
d) Nie widzę sensu w rozwiązywaniu zadań z matematyki
e) Nie lubię matematyki
* 23. Jeśli miałabyś/miałbyś określić, gdzie głównie uczysz się matematyki, to:
wskaż jedną odpowiedź
a) Matematyki uczę się głównie w szkole
b) Matematyki uczę się w szkole, ale równie dużo uczę się samodzielnie w domu
c) Na lekcjach uczę się raczej niewiele, matematyki głównie uczę się poza szkołą
d) Na lekcjach uczę się raczej niewiele i sam w domu też sobie nie radzę, potrzebuję pomocy innych osób
e) Matematyki nie uczę się ani w szkole, ani w domu
24. Jeśli mam problemy z matematyką, to korzystam z pomocy:
wskaż jedną odpowiedź
a) Rodziców, rodzeństwa - pomagają mi w zrozumieniu
b) Rodziców, rodzeństwa – ktoś z rodziny rozwiązuje moje zadania
c) Koleżanki/ kolegi – pomagają mi w zrozumieniu
d) Koleżanki/ kolegi – odpisuję prace domowe
e) Korepetytora - pomaga mi w zrozumieniu
f) Korepetytora - rozwiązuje moje zadania
g) Internetu - szukam pomocy w zrozumieniu
h) Internetu - szukam gotowych rozwiązań
25. Chcę dodać, że
* 26. Jestem:
wskaż jedną odpowiedź
a) Dziewczyną
b) Chłopcem
* 27. Jestem uczennicą/uczniem:
zaznacz właściwą odpowiedź
a) klasy 2 gimnazjum
b) klasy 3 gimnazjum
c) klasy 1 liceum
d) klasy 1 technikum
e) klasy 1 szkoły zawodowej
f) klasy 2 liceum
g) klasy 2 technikum
h) klasy 2 szkoły zawodowej
i) klasy 3 liceum
j) klasy 3 technikum
k) klasy 3 szkoły zawodowej
l) klasy 4 technikum
Na pytania nieoznaczone gwiazdką nie musisz odpowiadać.

Zatwierdź swoje wypowiedzi przyciskiem GOTOWE.

Dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie :-)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .