Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Turystyka wiejska jako czynnik stymulujący rozwój obszarów peryferyjnych w powiecie białostockim.

Szanowni Państwo,
Nazywam się Paulina Sawicka i jestem studentką II roku studiów magisterskich na Politechnice Białostockiej, kierunek Zarządzanie, specjalizacja Zarządzanie Usługami Turystycznymi. Celem mojej pracy magisterskiej jest określenie wpływu turystyki wiejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w powiecie białostockim.
Ankieta jest w zupełności anonimowa, a zgromadzone informacje przysłużą tylko i wyłącznie do napisania pracy magisterskiej. W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie rzetelnych odpowiedzi i pomoc w zebraniu potrzebnego materiału do pracy.
Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
* 1. Na terenie jakiej gminy położone jest Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne?
Gmina Choroszcz
Gmina Czarna Białostocka
Gmina Łapy
Gmina Supraśl
Gmina Suraż
Gmina Tykocin
Gmina Wasilków
Gmina Zabłudów
Gmina Michałowo
Gmina Dobrzyniewo Duże
Gmina Gródek
Gmina Juchnowiec Kościelny
Gmina Poświętne
Gmina Turośń Kościelna
Gmina Zawady
* 2. Wiek właściciela gospodarstwa agroturystycznego?
20-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
61-70 lat
Ponad 70 lat
* 3. Wykształcenie właściciela gospodarstwa agroturystycznego
Podstawowe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
* 4. Jakie jest główne źródło dochodu Pana/ Pani gospodarstwa?
Działalność agroturystyczna
Działalność rolnicza
Stała praca zarobkowa
Emerytura lub renta
Pozarolnicza działalność gospodarcza
* 5. Jaki był główny motyw podjęcia przez Pana/Panią działalności agroturystycznej?
Posiadanie wolnych pomieszczeń
Propozycja samorządu terytorialnego
Brak zatrudnienia
Chęć kontaktu z ludźmi
Sprzedaż nadwyżek produktów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym
Informacje w mediach
Okoliczne atrakcje turystyczne
Propozycja doradcy rolniczego
Powiększenie i zróżnicowanie dochodów w gospodarstwie rolnym
Chęć sprawdzenia swoich zalet osobistych
* 6. Jak ocenia Pan/ Pani atrakcyjność gminy dla rozwoju działalności agroturystycznej?
Duża
Średnia
Mała
Bardzo mała
Brak atrakcyjności
* 7. Ile wynosi powierzchnia Pana/Pani gospodarstwa?
poniżej 1 hektara
1-5 hektarów
6-10 hektarów
11-15 hektarów
16-20 hektarów
powyżej 20 hektarów
* 8. Od jak dawna prowadzi Pan/Pani działalność agroturystyczną?
1-5 lat
6-10 lat
11-15 lat
16-20 lat
Powyżej 20 lat
Mniej niż rok
* 9. Czy Pana/Pani gospodarstwo agroturystyczne działa sezonowo?
tak, w sezonie letnim
tak, w sezonie zimowym
nie, jest czynne przez cały rok
* 10. Ile osób zatrudnia Pan/ Pani w gospodarstwie?
1-3
4-6
7-9
10-15
Ponad 15
Nie zatrudniam pracowników
* 11. Głównymi odwiedzającymi Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne są?
Grupy towarzyskie
Osoby niepełnosprawne
Obcokrajowcy
Rodziny z dziećmi
Osoby starsze
Osoby uprawiające sport
Miłośnicy przyrody
* 12. Pochodzenie turystów przybywających
Polska
Rosja
Niemcy
Francja
Ukraina
Białoruś
Anglia
Holandia
* 13. Pod względem czasu pobytu klientów w gospodarstwie dominują?
Agroturyści chwilowi
Agroturyści jednodniowi
Agroturyści nocujący
Agroturyści weekendowi
Wczasowicze
* 14. Czy obserwuje Pan/Pani sezonowość ruchu agroturystycznego?
Tak
Nie
* 15. Na jaki okres przypada największy ruch turystyczny w Pana/ Pani gospodarstwie agroturystycznym?
Wiosna
Lato
Jesień
Zima
* 16. Co stanowi podstawę oferowanych przez Pana/Panią usług?
oferta agroturystyczna - związana z czynnym gospodarstwem rolniczym, rolnictwem i przetwórstwem rolniczym, np. obserwacje prac w gospodarstwie, uczestniczenie w niektórych pracach rolniczych, obserwacje zwierząt hodowlanych i niektóre czynności, fotografo
oferta kulturalna - różnorodne formy związane z szeroko pojmowaną kulturą, nie tylko sztuką ludową, folklorem, ale architekturą, życiem codziennym wsi, wydarzeniami
oferta ekoturystyczna - wycieczki w małych grupach z reguły z wykwalifikowanym przewodnikiem w celu poznania przyrody, np. obserwacje przyrody, fotografowanie, wycieczki z przewodnikiem, wyprawy łodziami lub kajakami do trudno dostępnych miejsc, wyprawy s
oferta rekreacyjna - rożne formy aktywności dla turystów różnych grup wiekowych i różnej sprawności fizycznej
* 17. Atrakcje oferowane przez Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne
Wycieczki po okolicy z przewodnikiem
Wycieczki rowerowe
Leczenie niekonwencjonalne
Występy kapeli ludowej
Uczestnictwo w pracach polowych
Możliwość organizowania ognisk
Jazda konna
Praca przy zwierzętach
Nauka rękodzieła ludowego
Wędkowanie
Organizacja kuligów
Zbieranie runa leśnego
* 18. Produkty żywnościowe, które można zakupić w Pana/Pani gospodarstwie agroturystycznym
Jaja
Mięso i jego przetwory
Mleko i jego przetwory
Brak
Przetwory owocowo-warzywne
Ryby
Warzywa i owoce
Miód
* 19. Środki promocji stosowane przez Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne
Katalogi i informatory
Foldery i ulotki
Radio
Internet
Ogłoszenia prasowe
Punkty Informacji Turystycznej
Telewizja
Biura podróży i agencje turystyczne
Targi turystyczne
* 20. Przynależność do stowarzyszeń, instytucji oraz fundacji
Stowarzyszenie ,,Aktywna Wieś’’
Lokalna Grupa Działania „N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”.
Podlaska Izba Rolnicza
Brak
Stowarzyszenie "Storczyk"
Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”
Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
Stowarzyszenie „Za lasem”
Lokalna Grupa Działania „Królewski Gościniec Podlasia”.
Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Knyszyńska’’
Stowarzyszenie Agroturystyczne "Agrokresy"
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
* 21. Czy brał/a Pan/Pani udział w szkoleniach dotyczących prowadzenia działalności agroturystycznej?
Tak
Nie
* 22. Jakiego obszaru działalności dotyczyły szkolenia
Podniesienie kwalifikacji osób prowadzących gospodarstwo agroturystyczne
Poprawa estetyki gospodarstw i całej wsi
Zapoznanie z kategoryzacją gospodarstw
Zwrócenie uwagi na ochronę środowiska
Kształtowanie postaw rolników oraz osobowości przedsiębiorcy, poprzez wskazanie przykładów dobrej praktyki
Zapoznanie z tendencjami i kierunkami rozwoju agroturystyki
Promocja tradycji i kultury wiejskiej
Zwrócenie uwagi usługodawców na ekonomiczne myślenie i bycie dobrym przedsiębiorcą
Poprawa warunków sanitarno-higienicznych w gospodarstwie agroturystycznym
Brak szkoleń
* 23. Jakie Pana/ Pani zdaniem są główne korzyści wynikające z rozwoju działalności agroturystycznej na obszarach wiejskich?
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   władze samorządowe, dostrzegając korzyści z rozwoju agroturystyki, aktywnie uczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków m.in. poprzez rozwój infrastruktury, naprawy dróg, ułożenie chodników, oświetlenie wsi, kanalizację itp. Wprowadzają także szereg inwe
  •   możliwe jest wspólne obcowanie mieszkańców miast i wsi,
  •   • następuje lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (przyrodniczych, kulturowych, bazy noclegowej, produktu turystycznego, itp.),
  •   podnosi się prestiż wsi i gminy,
  •   buduje się w ludziach zadowolenie z przynależności do społeczności lokalnej, co sprzyja aktywizacji mieszkańców i zapobiega wyludnianiu się terenów wiejskich,
  •   • powstają i rozwijają się instytucje działające na rzecz gospodarstw agroturystycznych, a tym samych swą działalnością działające na rzecz danej wsi, gminy, powiatu,
  •   istnieje możliwość pozyskiwania pozarolniczych dochodów, przez co w sposób pośredni i bezpośredni wpływa na dochody mieszkańców wsi,
* 24. Z jakimi grupami społeczności lokalnej współpracuje Pana/ Pani gospodarstwo agroturystyczne?
Pobliskimi gospodarstwami agroturystycznymi
Wytwórcami regionalnych potraw
Lokalnymi przewodnikami
Twórcami rękodzieła ludowego
Kołem gospodyń wiejskich
Lokalną bazą gastronomiczną
Brak
* 25. Ile wyniósł wzrost dochodów Pana/Pani gospodarstwa w wyniku działalności agroturystycznej ?
Wzrost o 10%
Wzrost o 15%
Wzrost o 20%
Wzrost o 25%
Wzrost o 30%
Wzrost o 30%
Wzrost o 45%
Wzrost o 50%
Wzrost o 70%
* 26. Jakie są Pana/Pani zdaniem negatywny skutki gospodarcze rozwoju agroturystyki
Wzrost osadnictwa letniskowego
Wyłączenie gruntów z produkcji na inne cele
Wzrost nakładów na konserwacje dróg i kolei
Zmiana struktury własności ziemi
Okresowy wzrost zaludnienia
Wzrost cen działek budowlanych
Przeciążenie ruchem drogowym ( obniżenie bezpieczeństwa)
Sezonowy odpływ siły roboczej do turystyki
Dodatkowa infrastruktura i usługi


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .