Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Pojazd ROV VideoRay

1. Jaka jest minimalna ilość osób wymagana do obsługi ROV?
1 2 3
2. Od czego zależy możliwość instalacji urządzeń peryferyjnych na pojeździe ROV?
wyposażenia w odpowiednie zaczepy wielkości pojazdu rodzaju napędu pojazdu
3. W jaki sposób może być zasilany pojazd ROV?
za pomocą wbudowanych akumulatorów za pomocą kabloliny obie odpowiedzi są poprawne
4. W jaki sposób należy poruszać się pojazdem ROV względem prądu rzeki?
bez znaczenia z prądem pod prąd
5. Co należy zrobić w przypadku problemów z wyciągnięciem kabloliny z wody?
ciągnąć z większą siłą aż do momentu uwolnienia kabloliny energicznie szarpnąć poluzować, a następnie ciągnąć (czynność powtarzać w miarę potrzeb)
6. Jaka jest poprawna kolejność wykonania czynności przez rozpoczęciem pracy z pojazdem?
żadne z powyższych
włączyć zasilanie, sprawdzić kablolinę, podłączyć kablolinę, zwodować pojazd
wyłączyć zasilanie, sprawdzić kablolinę, podłączyć kablolinę, podłączyć zasilanie
7. Dlaczego nie wolno uruchamiać pojazdu na wolnym powietrzu?
Ze względu na chłodzenie silnika Z powodu wciągania zanieczyszczeń przez pędniki Ze względu na możliwość nagłego przemieszczenia się pojazdu
8. Co należy zrobić w przypadku utraty orientacji w przestrzeni przez operatora?
wysłać nurka w celu znalezienia pojazdu i naprowadzenia operatora kontynuować prace wynurzyć pojazd i powrócić w rejon wykonywania misji
9. Co należy zrobić po wykonaniu misji w zbiorniku wodnym o dużym zasoleniu?
przepłukać pojazd słodką wodą wytrzeć pojazd suchą ścierką wyczyścić pojazd detergentem


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .