Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Pojazd ROV VideoRay

1. Jaka jest minimalna ilość osób wymagana do obsługi ROV?
1 2 3
2. Od czego zależy możliwość instalacji urządzeń peryferyjnych na pojeździe ROV?
wielkości pojazdu wyposażenia w odpowiednie zaczepy rodzaju napędu pojazdu
3. W jaki sposób może być zasilany pojazd ROV?
za pomocą wbudowanych akumulatorów za pomocą kabloliny obie odpowiedzi są poprawne
4. W jaki sposób należy poruszać się pojazdem ROV względem prądu rzeki?
pod prąd bez znaczenia z prądem
5. Co należy zrobić w przypadku problemów z wyciągnięciem kabloliny z wody?
energicznie szarpnąć ciągnąć z większą siłą aż do momentu uwolnienia kabloliny poluzować, a następnie ciągnąć (czynność powtarzać w miarę potrzeb)
6. Jaka jest poprawna kolejność wykonania czynności przez rozpoczęciem pracy z pojazdem?
żadne z powyższych
wyłączyć zasilanie, sprawdzić kablolinę, podłączyć kablolinę, podłączyć zasilanie
włączyć zasilanie, sprawdzić kablolinę, podłączyć kablolinę, zwodować pojazd
7. Dlaczego nie wolno uruchamiać pojazdu na wolnym powietrzu?
Ze względu na możliwość nagłego przemieszczenia się pojazdu Ze względu na chłodzenie silnika Z powodu wciągania zanieczyszczeń przez pędniki
8. Co należy zrobić w przypadku utraty orientacji w przestrzeni przez operatora?
kontynuować prace wysłać nurka w celu znalezienia pojazdu i naprowadzenia operatora wynurzyć pojazd i powrócić w rejon wykonywania misji
9. Co należy zrobić po wykonaniu misji w zbiorniku wodnym o dużym zasoleniu?
wytrzeć pojazd suchą ścierką przepłukać pojazd słodką wodą wyczyścić pojazd detergentem


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .