Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Pojazd ROV VideoRay

1. Jaka jest minimalna ilość osób wymagana do obsługi ROV?
1 2 3
2. Od czego zależy możliwość instalacji urządzeń peryferyjnych na pojeździe ROV?
rodzaju napędu pojazdu wielkości pojazdu wyposażenia w odpowiednie zaczepy
3. W jaki sposób może być zasilany pojazd ROV?
obie odpowiedzi są poprawne za pomocą kabloliny za pomocą wbudowanych akumulatorów
4. W jaki sposób należy poruszać się pojazdem ROV względem prądu rzeki?
z prądem bez znaczenia pod prąd
5. Co należy zrobić w przypadku problemów z wyciągnięciem kabloliny z wody?
ciągnąć z większą siłą aż do momentu uwolnienia kabloliny poluzować, a następnie ciągnąć (czynność powtarzać w miarę potrzeb) energicznie szarpnąć
6. Jaka jest poprawna kolejność wykonania czynności przez rozpoczęciem pracy z pojazdem?
żadne z powyższych
włączyć zasilanie, sprawdzić kablolinę, podłączyć kablolinę, zwodować pojazd
wyłączyć zasilanie, sprawdzić kablolinę, podłączyć kablolinę, podłączyć zasilanie
7. Dlaczego nie wolno uruchamiać pojazdu na wolnym powietrzu?
Z powodu wciągania zanieczyszczeń przez pędniki Ze względu na możliwość nagłego przemieszczenia się pojazdu Ze względu na chłodzenie silnika
8. Co należy zrobić w przypadku utraty orientacji w przestrzeni przez operatora?
wynurzyć pojazd i powrócić w rejon wykonywania misji kontynuować prace wysłać nurka w celu znalezienia pojazdu i naprowadzenia operatora
9. Co należy zrobić po wykonaniu misji w zbiorniku wodnym o dużym zasoleniu?
wytrzeć pojazd suchą ścierką przepłukać pojazd słodką wodą wyczyścić pojazd detergentem


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .