Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wołomińskie Magnolie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

* 1. Imię i nazwisko kandydatki
* 2. Uzasadnienie kandydatury (opisz dlaczego wybrana przez Ciebie osoba powinna otrzymać tytuł Wołomińskiej magnolii: jej zasługi na rzecz lokalnej społeczności, pasje, zainteresowania - to co wyróżnia ją pozytywnie spośród innych mieszkańców Wołomina)
3. Twoje dane kontaktowe:
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
* 4. Potwierdź poniższe oświadczenie
Potwierdzam autentyczność wprowadzanych danych oraz fakt zgody kandydatki na udział w akcji Wołomińskie Magnolie. jednocześnie oświadczam , że zapoznałem się z Regulaminem konkursu (treść poniżej) i akceptuję jego zapisy.
* 5. Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (twoje dane kontaktowe) w celu organizacji konkursu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu Wołomińskie Magnolie
3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołominie
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile prawo to nie zostało ograniczone na podstawie odrębnych przepisów;
6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Wołomina z siedzibą w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu Wołomińskie Magnolie”


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .