Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta seniora

* 1. 1.Proszę określ swoją płeć:
a. kobieta
b. mężczyzna
* 2. 2. Proszę Pana/Panią o określenie swojego wieku:
a.60-70 lat
b.71-80 lat
c.81-90 lat
d.91 < x lat
* 3. Czy Pana/Pani korzysta z form aktywizacji seniora np. zajęć ruchowych –gimnastyka , nordic -walking , koła zainteresowań itp?
a. Tak
b. Nie
c. Nie wiem
* 4. Czy Pan/Pani korzysta z ofert specjalistycznych zajęć dla seniora w ramach np.: Uniwersytetu 3 wieku, organizacji wspierających rozwój seniora ,warsztatach organizowanych przez domy kultury itp.
a. Tak korzystam
b. Nie korzystam
c. Nie wiem
* 5. Jak często korzysta Pan/Pani z ofert zajęć poświęconym seniorom ?
a. Często
b. Raz na jakiś czas
c. Nie korzystam.
* 6. Z kąt Pan/ Pani dowiedziała/ł się/wie o zajęciach dla seniorów ?
a. Lekarz
b. Fizjoterapeuta/Rehabilitant
c. Media ( prasa i telewizja)
d. Inne np.: rodzina ,znajomi itp.
e. Nie wiem
* 7. Jak forma zajęć jest dla Pana/Pani najciekawsza ?
Pytanie wielokrotnego wyboru.
a. Zajęcia ruchowe np. gimnastyka dla seniora, nordic -walking , yoga itp.
b. Zajęcia plastyczno-techniczne np. : dequpage , szycie , malowanie itp.
c. Zajęcia muzyczne np.: chór seniorów, koncerty , gra na instrumentach
d. Zajęcia tematyczne : warsztaty fotografii, warsztaty teatralne , zajęcia komputerowe itp.
* 8. Czy uważa Pan/Pani że aktywizacja osób starszych jest ważna ?
a. Tak
b. Nie
c. Nie wiem
* 9. Co daje Panu/Pani zajęcia dla seniorów mające na celu aktywizacje ?
a. Pozytywne emocje tj -Zadowolenie , przyjemność , budowanie pewności siebie.
b. Negatywne emocje tj – Strach , Niepewność , nie moc
c. Nie zmieniają nic.
* 10. Dlaczego korzysta Pan/Pani z zajęć poświęconym seniorom?
Pytanie wielokrotnego wyboru.
a. Dla zdrowia i przyjemności
b. Dla towarzystwa
c. Dla rozbudzania i podtrzymywania swoich pasji i zainteresowań


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .