Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Ankieta ma charakter anonimowy, jest przeprowadzona dla badań naukowych w celu pozyskania informacji o odbywaniu przez studentów stażów i praktyk. Opracowany projekt badawczy jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

Korzyści oraz oczekiwania studentów związane z stażami/praktykami zawodowymi na uczelniach wyższych w województwie podkarpackim.

* 1. Czy podczas toku studiów brałeś udział w:
stażach
praktykach
* 2. W ilu przedsiębiorstwach brałaś/eś udział w praktyce/stażu?
W jednym
W dwóch
W więcej niż dwóch
* 3. Czy odbyte przez Ciebie praktyki/staże spełniły Twoje oczekiwania ?
Gdzie 1 oznacza całkowicie niespełnione oczekiwania, a 6 w pełni spełnione.
123456
Oczekiwania wobec praktyk/stażu
* 4. Jakie są Twoje oczekiwania wobec praktyk/stażu?
Proszę wybrać 3 najważniejsze
Zatrudnienie po zakończeniu stażu
Zdobycie doświadczenia zawodowego
Nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji
Stałe wynagrodzenie
Zwiększenie swoich szans na rynku pracy
Nawiązanie kontaktów zawodowych
* 5. Czy w okresie odbywania praktyk/stażu wykorzystała/eś swoją wiedzę zdobytą w toku studiów?
Nie
Prawie nie
Niewiele
Trochę
Dużo
* 6. Czy w okresie odbywania praktyk/stażu wykorzystałaś/eś swoje kompetencje zdobyte w toku studiów?
Nie
Prawie nie
Niewiele
Trochę
Dużo
* 7. Czy w okresie odbywania praktyk/stażu wykorzystałaś/eś swoje umiejętności zdobyte w toku studiów?
Nie
Prawie nie
Niewiele
Trochę
Dużo
* 8. Czy w okresie odbywania praktyk/stażu pozyskałaś/eś nową wiedzę ?
Nie
Prawie nie
Niewiele
Trochę
Dużo
* 9. Czy w okresie odbywania praktyk/stażu pozyskałaś/eś nowe umiejętności?
Nie
Prawie nie
Niewiele
Trochę
Dużo
* 10. Czy w okresie odbywania prakryt/stażu, pozyskałaś/eś kompetencje społeczne?
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
* 11. Czy uważasz, że zaświadczenie z odbytych praktyk/ stażu będzie ważne dla przyszłego pracodawcy?
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
* 12. Czy w okresie odbywania praktyk/stażu zdobyłaś/eś referencje?
Nie
Tak
* 13. Czy w czasie odbywania praktyk/stażu nawiązałaś/eś kontakty zawodowe, które mogą Ci się przydać w zdobyciu pracy?
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
* 14. Czy w firmie, w której odbywałeś/aś praktyki/staż, zaproponowano Ci dalszą współpracę?
Nie
Tak
* 15. Czy uważasz, że studenci sami szukają stażu lub praktyk, czy czekają na nadesłane im oferty?
Są zmuszeni szukać ich sami
Chętnie podejmują próbę ich znalezienia
Czekają na oferty
* 16. Dlaczego studenci mogą nie chcieć odbywać stażu lub praktyk?
Jest to im narzucane odgórnie
Uważają je za stratę czasu
Z reguły są nieodpłatne
* 17. Jakie są według Ciebie czynniki ograniczające odbycie stażu lub praktyk?
Mała ilość miejsc w których byłaby możliwość ich odbycia
Niechęć ze strony pracodawców do zatrudniania praktykantów/stażystów
Krążące negatywne opinie o odbywaniu stażu/praktyk
* 18. Metryczka
Płeć
Uczelnia
Wydział
Kierunek
Rok studiów
Specjalność


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .