Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie: Stan obecny i perspektywy rozwoju transportu trolejbusowego w miastach. kopia

* 1. Nazwa przedsiębiorstwa
* 2. Proszę podać liczbę pojazdów transportu miejskiego w Państwa przedsiębiorstwie [nie uwzględniając taboru wykorzystywanego na liniach podmiejskich]
Trolejbusy ogółem
z napędem pomocniczym bateryjnym
z napędem pomocniczym spalinowym
Autobusy ogółem
w tym hybrydowe
elektryczne
gazowe
Tramwaje
* 3. Proszę podać liczbę trolejbusów w Państwa przedsiębiorstwie według kryterium długości
<12m
12m
15m
18m
>18m
* 4. Proszę podać liczbę trolejbusów w Państwa przedsiębiorstwie z bateryjnym napędem pomocniczym [Tu dodać typ baterii]
o zasięgu do 5km
o zasięgu powyżej 5km do 15km
o zasięgu powyżej 15km do 35km
o zasięgu powyżej 35km
* 5. Proszę podać średni wiek trolejbusów w Państwa przedsiębiorstwie
* 6. Proszę podać liczbę linii trolejbusowych obsługiwanych przez Państwa przedsiębiorstwo
* 7. Jaka jest łączna długość sieci trakcyjnej, na której eksploatowane są Państwa trolejbusy [km]?
* 8. Jaka jest łączna długość tras trolejbusowych obsługiwanych przez Państwa przedsiębiorstwo [km]?
* 9. Jaka jest łączna długość linii trolejbusowych obsługiwanych przez Państwa przedsiębiorstwo [km]?
* 10. Jaka jest wielkość całkowitej rocznej pracy eksploatacyjnej wykonywanej przez Państwa trolejbusy [wozokilometry]?
* 11. Jaka jest całkowita roczna wielkość pracy eksploatacyjnej wykonywanej regularnie (w ramach stałej obsługi) za pomocą napędu pomocniczego przez Państwa trolejbusy [wozokilometry]?
* 12. Ile regularnych linii trolejbusowych (w ramach stałej obsługi), na których eksploatowane są Państwa trolejbusy w całości bądź w części obsługiwanych jest za pomocą napędu pomocniczego?
* 13. Jakie jest roczne zużycie energii elektrycznej na cele trakcyjne trolejbusów? [MWh]


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .