Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wpływ stosunków polsko-rosyjskich na bezpieczeństwo Polski.

1. Jak Pani/Pan określi poziom zagrożenia bezpieczeństwa Polski ze strony Federacji Rosyjskiej?
Bardzo niski
Niski
Średni
Wysoki
Bardzo wysoki
2. Czy polsko-rosyjskie relacje gospodarcze maję wpływ na bezpieczeństwo Polski?
Tak
Nie
Nie wiem
3. Który z czynników najbardziej może uniezależnić Polskę od dostaw surowców energetycznych z Federacji Rosyjskiej?
Otwarcie Gazoportu w Świnoujściu
Kupno gazu oraz ropy z innych źródeł (np. Katar czy Norwegia)
Zablokowanie przez Polskę budowy gazociągu Nordstream II
4. Czy Polska jest przygotowana na ewentualne odcięcie przesyłu ropy i gazu ze strony Federacji Rosyjskiej?
Tak
Nie
5. Czy Polska powinna uniezależnić się od dostaw surowców energetycznych z Federacji Rosyjskiej poprzez kupowanie gazu z innych źródeł, nawet gdyby to miało wpływ na podwyższenie cen tych surowców?
Tak
Nie
Nie wiem
6. Czy według Pani/Pana Polska powinna podnieść na plenum Parlamentu Europejskiego kwestię planu budowy gazociągu Nord Stream II?
Tak
Nie
Nie wiem
7. Czy według Pani/Pana Terminal LNG (Gazoport) podwyższy bezpieczeństwo surowcowe Polski?
Tak
Nie
Nie wiem
8. W jaki sposób według Pani/Pana członkostwo w Unii Europejskiej zwiększa bezpieczeństwo Polski w stosunku do Federacji Rosyjskiej?
Poprzez wspólny rynek.
Poprzez wspólną politykę wschodnią.
Poprzez realizację wspólnej polityki obronnej.
9. W jaki sposób według Pani/Pana Partnerstwo Wschodnie, może poprawić bezpieczeństwo Polski?
Poprzez zacieśnienie współpracy gospodarczej z państwami należącymi do tej grupy?
Poprzez doprowadzenie, by państwa należące do grupy wstąpiły do Unii Europejskiej.
Poprzez rozszerzanie ilości państw należących do Partnerstwa Wschodniego.
10. Jakiego rodzaju zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej według Pani/Pana jest najbardziej prawdopodobne?
Militarne
Ekonomiczne
Cybernetyczne
Terrorystyczne
11. Jakie jest Pani/Pana zdaniem niebezpieczeństwo zablokowania dostaw gazu do Polski przez Federację Rosyjską?
Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo Wysokie
12. Jakie jest według Pani/Pana niebezpieczeństwo nałożenia ze strony Federacji Rosyjskiej embarga na polskie produkty?
Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo Wysokie
13. Jakie jest według Pani/Pana niebezpieczeństwo, że Federacja Rosyjska może podnieść ceny dostarczanego przez siebie gazu do Polski ze względu na budowę Terminalu LNG (Gazoportu) w Świnoujściu?
Bardzo niskie
Niskie
Średnie
Wysokie
Bardzo Wysokie
14. Co jest dla Pana/Pani ważniejsze?
Utrzymanie dobrych stosunków z Federację Rosyjską
Bliska współpraca z państwami które należały kiedyś do ZSRR np. Ukraina, Gruzja
Nie mam zdania
15. Czy można wypracować wspólną dla całej Unii Europejskiej politykę surowcową w stosunku do Federacji Rosyjskiej?
Tak
Nie
Nie wiem


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .