Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Polityka Bezpieczeństwa

1. Uzupełnij poniższe dane
Imię i nazwisko
Numer placówki
* 2. Co należy zrobić jeśli w trakcie rozmowy z placówką partnerską (buddy store) podczas ich otwierania nagle połączenie telefoniczne zostanie przerwane?
Należy niezwłocznie zawiadomić Policję
Należy odczekać kilka godzin, Jeżeli do końca dnia pracy nie uda się nawiązać ponownie połączenia z buddy store, należy powiadomić o tym fakcie Dyrektora Regionalnego.
Należy poczekać na telefon lub, jeżeli nikt nie dzwoni, ponowić próbę połączenia. W przypadku dalszego braku kontaktu należy zawiadomić Dyrektora Regionalnego.
Należy poczekać na telefon lub, jeżeli nikt nie dzwoni, ponowić próbę połączenia. W przypadku dalszego braku kontaktu należy użyć alarmu mobilnego i wezwać Solid.
* 3. W jakiej odległości od placówki osoba otwierająca placówkę powinna nawiązać połączenie z buddy store?
Tuż po wyjściu z domu
Co najmniej 150 metrów
Co najmniej 100 metrów
Będąc już przy wejściu do placówki
Żadna z powyższych
* 4. Które z poniższych osób mogą wchodzić do placówki bez konieczności uzyskania autoryzacji Dyrektora Regionalnego?
a) Członkowie Zarządu Spółki
b) Audytorzy DFG
c) Kontrolerzy Optima Sp. z o.o.
d) odpowiedzi a, b, c są prawidłowe
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa, każda osoba wchodząca do placówki musi uzyskać autoryzację Dyrektora Regionalnego
* 5. Opisz w kilku krokach jak należy zachować się w sytuacji, gdy w strefie Klienta znajduje się podejrzana paczka, mogąca być bombą?
* 6. Opisz w kilku krokach jak należy się zachować w sytuacji napadu podczas zamykania placówki


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .