Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta nr 1 Aktywizacja Seniora

* 1. Określ płeć:
a. kobieta
b.mężczyzna
* 2. Proszę określ swój statut zawodowy :
Ankieterze możesz zaznaczyć 2 odp.
a. Student Fizjoterapii ( lic. mgr, dr.)
b. Licencjat
c. Magister
d. Doktor
* 3. Proszę określ jak często pracujesz z osobami starszymi:
Ankieterze zaznacz tylko 1 odp.
a. codziennie
b. raz na jakiś czas
c. nie pracuje
* 4. Aktywizacja (nadanie komuś/czemuś gotowości do działania) seniora jest istotnym elementem w procesie rehabilitacji ?
ankieterze zaznacz tylko 1 odp
a. Tak jest bardzo istotna
b. Tak jest istotna
c. Nie jest istotna
d. Nie wiem
* 5. Terapia zajęciowa ( rodzaj ergoterapii, która ma za zadanie uaktywnić pacjenta po przez wykonywanie określonych czynności w celu poprawienia jakości życia pacjenta) seniora jest istotnym elementem procesu rehabilitacji?
Ankieterze zaznacz tylko 1 odp.
a. Tak jest bardzo istotna
b. Tak jest istotna
c. Nie jest istotna
d. Nie wiem
* 6. Wskaż proszę jak często polecasz pacjentom (seniorom) ośrodki aktywizacji seniora ( np.: Uniwersytety 3 wieku, fundacje wspierające rozwój seniora, domy kultury z warsztatami dla seniorów , ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych itp.)
Ankieterze zaznacz tylko 1 odp.
a. Bardzo często
b. Często
c. Dość często
d. Nie polecam
* 7. Wskaż proszę jak często polecasz pacjentom ( seniorom) terapię zajęciową poświęconą ich indywidualnym potrzebom ?
Ankieterze zaznacz tylko 1 odp.
a. Bardzo często
b. Często
c. Dość często
d. Nie polecam
8. Wskaż proszę jak często prowadzisz terapię zajęciową dla seniora np.: gimnastykę poranną, nordic-walking , art.-terapie , choreoterapie , jogę ,muzykoterapię itp.
Ankieterze zaznacz tylko 1 odp.
a. Codziennie
b. Raz na jakiś czas
c. Bardzo rzadko
d. Nie prowadzę
* 9. Wskaż proszę jakie najczęściej formy rehabilitacji wykorzystujesz w pracy z seniorem?
Ankieterze to pytanie wielokrotnego wyboru.
a. Terapia zajęciowa np.: w formie zajęć z grupą seniorów
b. Praca indywidualna
c. Fizykoterapia
d. Inne (podaj przykład)
* 10. Proszę oceń swoją wiedzę na temat aktywizacji i terapii zajęciowej poświęconej seniorom. ( w skali od 1-5 gdzie 5 jest oceną bardzo dobrą).
Wpisz w polu poniżej cyfrę określającą twoją wiedzę.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .