Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

środowisko rodzinne

1. Ile osób zamieszkuje w domu rodziny?
2
3
4
5
6
7
8 i więcej
2. Dziecko jest:
najstarsze
średnie
najmłodsze
jest jedynakiem
3. Rodzina dziecka jest:
pełna
niepełna z powodu śmierci jednego z rodziców
samotny ojciec
samotna matka
pełna zrekonstruowana
rodzic za granicą
4. Jaka jest zdaniem Państwa sytuacja materialna rodziny?
bardzo dobra
dobra
wystarczająca
niewystarczająca
zła
5. Czy w rodzinie mają miejsce niepożądane zachowania i postawy?
tak
nie
6. Jeżeli tak, to jakie:
alkoholizm
przemoc psychiczna
przemoc fizyczna
konflikt z prawem
opieka kuratora nad dzieckiem
opieka kuratora nad rodziną
7. Czy dziecko jest leczone
choroby przewlekłe
wady postawy
wady wzroku
wady wymowy
8. Czy dziecko było diagnozowane w poradni P-P
tak
nie
9. Jeśli tak to czy posiada
opinię
orzeczenie
10. Jakie problemy wychowawcze dotyczą Państwa dziecka?
problemy w nauce
agresja
kłamstwa
nieśmiałość, lękliwość
lekceważenie obowiązków domowych i szkolnych
nałogi
wulgarny język
11. Zainteresowania dziecka
literackie
muzyczne
plastyczne
sportowe
matematyczne
12. Oczekiwania rodziców wobec pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Jakie tematy powinny być poruszane na lekcjach z wychowawcą
zachowanie i wyniki w nauce
rozwiązywanie konfliktów
koleżeństwo, przyjaźń, relacje w klasie
okazywanie uczuć
tematy związane z dojrzewaniem płciowym, życiem intymnym
wartości życiowe, określanie celów życiowych
profilaktyka uzależnień
wybór szkoły średniej, zawodu
13. W jaki sposób szkoła mogłaby wspierać rodziców w wychowaniu dzieci?
organizować spotkania z pedagogiem
organizować spotkania z psychologiem
organizować spotkania z policją
udzielać porad indywidualnych (wychowawca, nauczyciel, pedagog, psycholog)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .