Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Uwarunkowania współczesnych zagrożeń w państwie kopia

* 1. Czy Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?
Proszę zaznaczyć jedną prawidłowa odpwoiedz
Raczej tak
Tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Nie
* 2. Jak Pan(i) sądzi, co i w jakim stopniu może obecnie i w najbliższym
czasie stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski?
Proszę ustawić odpowiedzi w formie rankingu, od największego zagrożenia do najmniejszego.
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   Wojna w Europie
 •   Rozwój działalności organizacji politycznych głoszących skrajne poglądy
 •   Zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju – braki w dostawie energii elektrycznej i paliw
 •   Rozwój przestępczości zorganizowanej, działalności mafijnej
 •   Niż demograficzny
 •   Upadek rządu w Polsce, chaos polityczny
 •   Poważny kryzys finansowy i gospodarczy w Europie, na świecie
 •   Atak nuklearny na terytorium Polski
 •   Niepokoje i protesty społeczne związane z koniecznością ograniczania wydatków państwa i reformami wprowadzanymi przez rząd
 •   Wzrost przestępczości w Polsce
 •   Narastająca bieda, złe warunki życia ludzi
 •   Kradzież poufnych danych z komputerów instytucji państwowych(cyberterroryzm)
 •   Atak terrorystyczny w Polsce
 •   Atak militarny na terytorium Polski
 •   Utrata suwerenności, niezależności przez Polskę
 •   Katastrofa ekologiczna, groźne zmiany w środowisku naturalnym
* 3. Czy w związku z alarmującym niżem demograficznym, ma Pan(i) obawy przed tym, że w przyszłości przestaną być wypłacane emerytury przez ZUS lub OFE?
Proszę zaznaczyć jedną prawidłowa odpowiedz
Tak
Nie
Nie wiem
* 4. Proszę zaznaczyć pięć podmiotów lub instytucji, które Pana(i)i zdaniem mają największy wpływ na bezpieczeństwo w Polsce.
Unia Europejska
Policja
Wojsko
Media
Władze samorządowe
Służby specjalne
NATO
Wszyscy obywatele
Przywódcy europejscy i światowi
Straż Pożarna
Władze Państwowe
Przedsiębiorcy
* 5. Który z aktualnie największych problemów w UE według Pana(i) będzie miało największy wpływ na Polskę?
Proszę ustawić odpowiedzi w formie rankingu od największego zagrożenia do najmniejszego
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   Zapowiedz rozpadu UE(Groźba wyjścia z UE Wielkiej Brytanii)
 •   Konflikt Rosji na Ukrainie
 •   Kryzys Demograficzny w UE
 •   Napływ imigrantów do krajów UE
 •   Kryzys ekonomiczny w UE
* 6. Czy Pana(i) zdaniem Polska powinna rozbudowywać swoje Siły Zbrojne?
Proszę zaznaczyć jedną prawidłową odpowiedz
Tak
Nie
Nie wiem
* 7. Jak Pan(i) sądzi, od czego zależy bezpieczeństwo kraju? O każdej
z wymienionych kwestii proszę powiedzieć, jakie jest jej znaczenie dla bezpieczeństwa kraju
W znaczynym stopniu zwiększa(ją) bezpieczeństwoRaczej zwiększa(ją) bezpieczeństwoRaczej zmniejszaj(ą) bezpieczeństwoZdecydowanie zmniejsza(ją) bezpieczeństwo krajuNie ma(ją) znaczenia dla bezpieczeństwa krajuTrudno powiedzieć
Funkcjonowanie systemu demokratycznego kraju
Nowoczesna armia
Zaufanie obywateli do władz
Istnienie wielokulturowego etnicznie zróżnicowanego społeczeństwa
Silne społeczeństwo obywatelskie, działalność w kraju różnych organizacji społecznych, fundacji
Zaufanie władzy do obywateli
Sojusze militarne(np. NATO)
Wysoki poziom rozwoju gospodarczego kraju
Silne konflikty społeczne
* 8. Czy w chwili obecnej Pana(i) zdaniem istnieje, czy też nie istnieje
zagrożenie dla niepodległości Polski?
Proszę zaznaczyć jedną prawidłowa odpwoiedz
Istnieje
Nie istnieje
Trudno powiedzieć
* 9. Czy zagrożenie dla niepodległości, suwerenności Polski ma – Pana(i)
zdaniem – przede wszystkim charakter:
Proszę zaznaczyć jedną prawidłową odpowiedz
Ekonomiczny i wiąże się z zależnością gospodarczą Polski od innych państw oraz instytucji finansowych i ekonomicznych
Polityczny i wiąże się z zależnością, niesamodzielnością w podejmowaniu decyzji przez polskie władze
Militarny i wiąże się z możliwością ataku na terytorium Polski przez inne państwo
Trudno powiedzieć
* 10. Czy Polska jest dobrze, czy też źle przygotowana do działania na wypadek:
Proszę przy każdej możliwości zaznaczyć stopień przygotowania
Zdecydowanie dobrzeRaczej dobrzeRaczej źleZdecydowanie źleTrudno powiedzieć
Ataku terrorystycznego
Klęski żywiołowej
Katastrofy ekologicznej
Ataku militarnego ze strony innych państw
* 11. Czy Pana(i) zdaniem, Polska powinna dążyć do usamodzielnienia się energetycznie dzięki dużym złożom gazu łupkowego oraz węgla?
Proszę zaznaczyć jedną prawidłową odpowiedz
Tak
Nie
Nie wiem
* 12. Czy Pana(i) zdaniem, w Polsce trzeba inwestować więcej pieniędzy w źródła energii odnawialnej, tzw. "czystej energii"?
Tak
Nie
Nie wiem
* 13. Proszę podac płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 14. Proszę podać poziom posiadanego wykształcenia
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
W trakcie studiów
* 15. Proszę podać swój przedział wiekowy
18-29
30-39
40-59
60+


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .