Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Socjologiczny portret członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce

* 1. M.1. Płeć.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
A.     mężczyzna
B.     kobieta
2. M.2. Wiek.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
A. do 24 lat
B. 25 - 34 lata
C. 35 - 44 lata
D. 45 - 59 lat
E. 60-64 lata
F. powyżej 65 lat
3. M.3. Stan cywilny.
Proszę wskazać AKTUALNY stan cywilny oznaczając jedną odpowiedź.

A. wolny/wolna
B. żonaty/mężatka
C. wdowiec/wdowa
D. w separacji
E. po rozwodzie
F. związek partnerski
4. M.4. Miejsce zamieszkania.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
A.     wieś
B.     miasto do 50 tys.
C.     miasto 50-100 tys.
D.     miasto 100-200 tys.
E.     miasto 200-500 tys.
F. miasto powyżej 500 tys.
5. M.5. W jakiej lokalizacji (strefie) P. zamieszkuje?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
A.     teren podmiejski (tereny wiejskie)
B.     peryferie (położone na obrzeżach, bardzo daleko od centrum miasta)
C.     przedmieścia (położone pomiędzy peryferiami a centrum miasta)
D. centrum
6. M.6. Proszę określić stopień przywiązania do swojego miejsca zamieszkania.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
A.      brak przywiązania
B.      niski
C.      średni
D.      wysoki
E. trudno powiedzieć
7. M.7. Czy obecnie uczy się P. w szkole lub studiuje?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
A. tak
B. nie
* 8. M.8. Województwo.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
A.     dolnośląskie
B.     kujawsko-pomorskie
C.     lubelskie
D.     lubuskie
E.     łódzkie
F.     małopolskie
G.    mazowieckie
H.     opolskie
I.       podkarpackie
J.      podlaskie
K.     pomorskie
L.     śląskie
M.    świętokrzyskie
N.     warmińsko-mazurskie
O.    wielkopolskie
P.     zachodniopomorskie
9. M.9. Wykształcenie własne oraz rodziców.
Proszę zaznaczyć najwyższe poziomy uzyskanego wykształcenia własnego oraz rodziców.
Własne:Ojca:Matki:
A. podstawowe
B. gimnazjalne
C. zawodowe
D. średnie ogólnokształcące
E. średnie techniczne
F. policealne
G. studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
H. studia II stopnia (magisterskie)
I. studia III stopnia (doktoranckie)
J. nie dotyczy
10. M.10. Ekonomiczny model rodziny w związku.
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź odrębnie dla mężczyzny i kobiety w zakresie pozostawania w przedstawionych statusach.
kobietamężczyzna
A. pełny wymiar godzin pracy
B. niepełny wymiar godzin pracy
C. aktualnie przerwanie pracy na jakiś czas
D. rezygnacja z pracy
E. nie dotyczy
11. M.11. Ile osób, wliczając dzieci, mieszka z P. na stałe, tworząc wspólne gospodarstwo domowe
Proszę uzupełnić liczbę, wliczając również siebie.
12. M.12. Które z określeń w sposób najbardziej pełny opisuje aktualny charakter P. rodziny?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
A. nigdy nie byłem(am) żonaty/ zamężna
B. singiel
C. rodzic samotnie wychowujący dzieci
D. związek z partnerem/partnerką bez ślubu
E. małżeństwo świadomie rezygnujące z posiadania dzieci
F. związek małżeński z dziećmi
G. związek na odległość
H. powtórne związki kohabitacyjne lub małżeńskie ludzi po rozwodach


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .